Beiskolázási szülői értekezlet és előkészítő szakkörök

2014. szeptember 27-n (szombaton) 9 órakor beiskolázási szülői értekezlet kezdődik az Atlétikai Csarnokunk tánctermében. Ezzel egyidőben a főépületben megkezdődnek a matematika szakkörök a 6., a 7. és a 8. osztályos érdeklődő általános iskolás diákok részére.

Előkészítő szakkörök:

2014.09.27. matematika
2014.10.04. angol és német
2014.10.11. humán és biológia
Az előkészítő szakkörökről a "Beiskolázás" menüpontban olvashat.

 

Kutatók Éjszakája

2014. szeptember 25. csütörtök: Kutatók Éjszakája a gimnáziumban. Részletes program.

 
Biológia és kémia központi szakkör
Iskolánk, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium a 2014/15-ös tanévre megyei biológia központi szakkört hirdet érdeklődő diákok részére. Szeretettel várjuk mindazon tanítványaikat, akik emelt szintű érettségire készülnek biológiából és szeretnének egy-egy nehezebb témát összefoglalóan újra meghallgatni, problémafeladatokat gyakorolni, egy-egy témát az érettségi követelményeknél mélyebben megismerni. Előadóink emelt szintű érettségiztetésben járatos gimnáziumi tanárok és egyetemi tanárok. Az előadások 7 alkalommal 9-13 óra között, összesen 35 órában zajlanak itt, Bonyhádon a gimnáziumban. A szakkör részvételi díja 4.500,- Ft, melyet az első foglalkozáson lehet befizetni.
Jelentkezni a krauszk@freemail.hu címen lehet szeptember 20-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A központi szakkör programja: biologia.pdf

Iskolánk, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium a 2014/15-ös tanévre megyei kémia központi szakkört hirdet érdeklődő diákok részére. Szeretettel várjuk mindazon tanítványaikat, akik emelt szintű érettségire készülnek kémiából és szeretnének egy-egy nehezebb témát összefoglalóan újra meghallgatni, emelt szintű számolásokat gyakorolni, érettségi kísérleteket elvégezni, megbeszélni. Az idei szakkörben kiemelt szerepet kap a szervetlen kémia tárgyalása. Előadóink emelt szintű érettségiztetésben járatos gimnáziumi tanárok és egyetemi tanárok. Az előadások 7 alkalommal 9-13 óra között, összesen 35 tanórában zajlanak a megye több középiskolájában. A foglalkozások helyszíne a tolnai és a paksi helyszín kivételével Bonyhádon a gimnáziumban lesznek. A szakkör részvételi díja 4.500,- Ft, melyet az első foglalkozáson lehet befizetni.
Jelentkezni a papaij@freemail.hu címen lehet szeptember 20-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A központi szakkör programja: kemia.pdf
 
A Bonyhádi matematika tehetséggondozással kapcsolatos események.

Simonné Krum Eszter a gimnázium matematikatanára Pólya György díjban részesült.
Dr. Katz Sándor is elismerést kapott, a Pannon Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docenssé nevezte ki.
Mindkét elismerést a Pannon Egyetem diplomaosztóján adták át, ahol az iskolánkban 2010-ben érettségizett Szili Lászlót is díjazták hazai és nemzetközi matematika és informatika versenyeken elért eredményeiért.

A mellékelt képen a bonyhádi díjazottak:

 

Csötönyi Nóra a gimnázium matematikatanára Keszthelyen a Rátz László vándorgyűlésen igen sikeres feladatmegoldó szemináriumot tartott "Rontom-bontom játékok" címen.

A gimnázium matematika anyagai itt találhatók.

 
PTE-ÁOK és PSEG közötti együttműködés
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara és a gimnázium közötti együttműködési megállapodás aláírásakor készült film itt megtekinthető.
 
Alapítványaink

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Oktatási és Nevelési alapítvány Bonyhád
Adószám: 19232001-1-17 * Számlaszám: 10404687-46810241-00000000
 

Az alapítványunk számlájára befolyt összegből számos iskolai programot támogatunk, és felkaroljuk tehetséges tanulóink pénzigényes tevékenységét is. Az utóbbi időben évente kb. 1 millió forinttal gazdálkodtunk. Évente kb. 30 tanulónak havi tanulmányi ösztöndíjat folyósítottunk.
Anyagilag támogattuk:
- a szaktáborokat
- a nyári ökológiai tábort,
- a cserkészcsapat táborait,
- a veszprémi matematika-tábort,
- a németországi cserekapcsolatot és az angliai tanulmányutat,
- az osztálykirándulásokat,
- tehetséges tanulóink megyei ill. régiós előkészítő tanfolyamait,
- a minőségi kollégiumi életet.
Köszönjük eddigi támogatásukat, és a jövőben is számítunk Önökre!

 

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18868065-1-17 * Számlaszám: 10404687-50504948-57521018

 

Az alapítvány támogatja

– a matematikai tehetségfejlesztést,
– tanulóink versenyeken, szakkörökön, szaktáborokban való részvételét,
– a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazását.
 

Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18000902-1-17 * Számlaszám: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet: 71800013-11146371

 

Alapítványunk várja az 1%-os felajánlásokat!

 
Várunk
Tisztelt Szülő, kedves Érdeklődő!

Ön egy több, mint két évszázados múlttal rendelkező egyházi alapítású és fenntartású gimnázium felvételi tájékoztatóját olvassa.
Ebben nem célunk, hogy nevelő-oktató munkánk erényeivel, diákjaink hangos sikereivel, az itt folyó alkotó munka társadalmi elismeréseinek felsorolásával untassuk, hiszen ennek Ön pontosan utána tud nézni honlapunkon. Helyette inkább az iskolaválasztás felelős döntéshozatalában szeretnénk segítségére lenni néhány jó tanáccsal.

-A középiskola választás tétje nem az, hogy gyermekét felveszik-e, hanem az, hogy képességeinek és belső motiváltságának megfelelő iskolát válasszon. Olyat, ahol a potenciális adottságaival ”kifuthatja” magát, ahol a képességeinek legjavát tudja nyújtani. A túlvállalás legalább olyan veszélyeket hordoz a személyiségének fejlődésében, mint az, ha valaki a önmagához képest alul teljesít.

-Gyermeke jövője szempontjából sokkal fontosabb annak a kortárs közösségnek az értékrendje, amelyben felnőtté válik, mint maga az intézmény neve, annak tárgyi felszereltsége vagy küldetés-nyilatkozata. Iskolánkban olyan kortársak között tanulhat gyermeke, akiknek fontos a szellemi gyarapodás, a sport, a keresztény értékek.

-Ahol időt álló, értékteremtő, komoly munka folyik, ahol azonban mindez napi erőfeszítéseket, helytállást követel tanártól, diáktól egyaránt. Ez csak olyan közegben képzelhető el, ahol rend és fegyelem uralkodik.

-A tervszerű és szakszerű pedagógiai folyamat helyszíne a tanterem, kiteljesülése a tanóra. Az ismeretek átadásában, annak befogadásában látványosan előrehaladni csak ott lehet, ahol a tanulók képességei és előképzettsége között nincs látványos különbség. Ezért is fontos a felvételi vizsgán való helytállás.

-A 12-18 éves kor közötti időszak a felnőtté válás legérzékenyebb életszakasza. Az az iskola segíti gyermeke egyéniségének kiteljesedését, ahol a tanórákon túl minőségi szabadidős tevékenységeket is kínálnak, számos kulturális, művészeti- és sportfoglalkozásra bátorítanak.

-Nem az az iskolai légkör segíti gyermeke személyiségének fejlődését, ahol idilli állapotot teremtenek, kizárják a társadalmi élet nem kívánatos hatásait, hanem az olyan, amelyik felvértezi őt ezek kivédésére, kezelésére, feldolgozására. (Új nap, új remény, új esély szemlélete.)

-A minőségi, igényes környezet igényessé is nevel. Nem csupán annak megóvására sarkall, hanem igényessé teszi gyermekét az öltözködésében, társas kapcsolatában és a hétköznapi kommunikációjában is. Minőségi emberek között önmaga is azzá válhat.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tantestülete több évszázados, teljességre-törekvő, protestáns nevelési elveken nyugvó iskolát kínál gyermekének.
Nálunk a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása egyidejűleg történik.
Ha úgy gondolja, hogy az Ön elképzelései és a mi lehetőségeink egybecsengenek, szeretettel várjuk közénk gyermekét.

Andorka Gábor
igazgató
 
Akkreditált kiváló Tehetségpont

 
Könyvavató

Ünnepélyes alkalomból gyűlt össze a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tantestülete az iskola könyvtárában . A helyszín nem véletlen, hiszen könyvbemutatót tartott az iskola egyik diákja, Baglyas Márton, 10. c osztályos tanuló és kémia tanára, Nagy István tanár úr.

Marci és a Tanár úr részt vettek a Nemzeti Tehetség Program pályázatán, ami "A tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozására" irányult. A mester és tanítványa által kidolgozott pályázat sikerrel járt. Így megszülethetett a most bemutatott könyv, melynek címe: Felkészülési tananyag a Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára.

A szerkesztők célja olyan tananyag kidolgozása volt, ami segíti a diákokat a Nemzetközi Kémia Diákolimpiára való felkészülésben. Mertek nagyot álmodni, és álmuk megvalósult. Kezükben tarthatják közösen szerkesztett művüket. A könyvet egyelőre ötven példányban nyomtatták ki, és természetesen támogatni kívánják más iskolák diákjait is a könyvben lévő feladatokkal, tananyaggal.

Marci, bár még csak tizedik osztályos, ez év októberében előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett kémia tantárgyból. Diáktársait rendszeresen korrepetálja kémiából, mindig lehet rá számítani. Kémia szakkört is tart.

Az elmúlt tanévben a Curie Kémia Emlékversenyen és az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia versenyen országos első helyezést ér el. A Dunaszerdahelyen megrendezett VIII. Nemzetközi Kémikus Diákszimpózium különdíját kapta. Elnyerte a Tolna megye Talentuma megtisztelő címet.

További sikereket kívánunk a Tanár úrnak és Marcinak!

Bozó Zsuzsanna

   
Államfői díszvacsora matematikusok tiszteletére
Énekes Péter és Köpenczei Gergő 2012. májusában Pittsburgh-ben az ISES Nemzetközi Innovációs Versenyen 4. díjat szerezetek.
Teljesítményük elismeréseként Áder János köztársasági elnök a két tanulót és felkészítőjüket Katz Sándort, Szemerédi Endre idei Ábel-díjas professzorral együtt díszvacsorára hívta meg.

Fényképek

Sajtóközlemény

 
Diákok kutatómunkája a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

Iskolánkban néhány éve matematikából és informatikából legképzettebb tanítványaink egy része dr. Katz Sándor szaktanár irányításával számelméleti kutatómunkát végez.
Azt vizsgálják, hogy az s(n) számelméleti függvényt hogyan lehet titkosítási feladatokra használni.

Tovább...

 
Közösségi szolgálat
A közösségi szolgálat bevezetése
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. (kozossegi.pdf)

Közösségi szolgálat területei: kszt.pdf

Információk fogadó intézményeknek
megállapodás (minta)
Jogszabályok: Nkt. 6.§(4.) és 97.§(2.), illetve 2/2012(EMMI) rendelet 45. fejezet 133§.
Kapcsolattartó: Nyitrai Menyhért igazgatóhelyettes nyitrai.menyus@gmail.com 20/8246354

Mit nevezünk közösségi szolgálatnak?
A Nemzeti köznevelési törvény hatályos rendelkezése alapján: 97. § (2) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” Ez azt jelenti, hogy a 2012/13-as tanévben 9. évfolyamon tanuló diákok számára ez már érettségi előfeltétel, illetve az utánuk következő évfolyamok diákjaira vonatkozik.
 
TÁJÉKOZTATÁS A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSRÓL
Iskolánk a 2011. XXVII. tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. § (7) bekezdésének és a 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletének 23. § - ának megfelelően levélben értesítette a szülőket a 2014 /2015 -ös tanévre vonatkozó tankönyv támogatási lehetőségről, és egyben az ehhez szükséges a fent említett EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapot is eljutatta az iskola minden tanulójához (kiskorú tanuló esetén szüleihez) a leadási határidő megjelölésével.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXVII. törvény 8. § (7) pontjának megfelelően "A határidő jogvesző, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával." A 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletének 23. § (2) bekezdésének c pontja szerint "Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat."

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az igénylések végleges összesítését a 17. tanítási héten (január 17-vel bezárólag) végezzük el. Az ezután érkező igényléseket azoktól a tanulóktól, akiknek a jogosultsága nem a határidő után keletkezett, nem áll módunkban elfogadni.

Bonyhád, 2014. január 13.
Andorka Gábor
igazgató
 
Családi pótlék

Tisztelt Szülő, Gondviselő!

A családi pótlék megszakítás nélküli folyósításához szükséges nyomtatványt az Államkincstár ki szokta postázni a szülő részére. Ha ez nem történik meg, letölthető a www.allamkincstar.hu oldalról vagy honlapunkról.
A nyomtatvány első részét intézményünk hitelesíti (osztályfőnök vagy iskolatitkár tölti ki), a második részt a családi pótlékban részesülő (szülő, gondviselő, stb.) tölti ki, majd továbbítja az Államkincstár részére.

Illésné Pál Etelka
iskolatitkár

 
Tájékoztató a diákigazolványok érvényességéről, érvényesítéséről, igényléséről.

Azon tanulói jogviszonnyal rendelkező diákoknak, akik 2012. szeptember 01-je előtt betöltötték 18. életévüket, csak érvényesítő matricával érvényes a diákigazolványuk. (A matrica aláírás ellenében átvehető az iskolatitkárnál.) Aki a tanév során tölti be a 18. életévét, annak érvényesítő matrica nélkül érvényes a diákigazolványa. (A 16. életévüket betöltött tanulók is megkapják az érvényesítő matricát a fentiek szerint – ugyanis változott a tankötelezettség korhatára.)

2011. október 01-jétől az Oktatási Hivatal elrendelte az elektronikus diákigazolvány igénylést.
Ennek megfelelően az iskolatitkár intézi a tanuló igénylését, de ehhez az alábbiakra van szükség:
-tanulónak el kell mennie az Okmányirodába, ahol lefényképezik és adatait leegyeztetik (szükséges a személyi igazolvány vagy útlevél, esetleg születési anyakönyvi kivonat, valamint a lakcímkártya),
-az Okmányirodában kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) ADATLAPOT be kell mutatni az iskolatitkárnak,
-az 1.400,- Ft-os igénylési díj befizetése a gazdasági irodában történik. (Ezt követően a gazdasági vezető elektronikusan továbbítja az Oktatási Hivatal felé az összeget.)
Az elektronikus igénylés megtörténte után az iskolatitkár – igény szerint – nyomtat igazolást az utazáshoz. Az igazolvány kb. 2 hónap alatt készül el és a tanuló lakcímére postázza az Oktatási Hivatal.

 

A "BEJÁRÓ" tanulók figyelmébe!
A tanulóbérleten nem a diákigazolvány vagy a diákigazolvány ideiglenesen helyettesítő igazolás sorszámát, hanem a tanulók oktatási azonosítóját (7-el kezdődő 11 számjegyből álló azonosító) kell feltüntetni. Ez azért fontos, mert ezen adat minden, az utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumon megtalálható.

Illésné Pál Etelka
iskolatitkár

 
AC Bonyhád

Az AC BONYHÁD honlapján (WWW.ACBONYHAD.HU) mindig friss hírek olvashatók.

 
Pályázat

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor III. pályázatunkat elfogadták.

   
 

KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban