A Bonyhádi matematika tehetséggondozással kapcsolatos események.

Simonné Krum Eszter a gimnázium matematikatanára Pólya György díjban részesült.
Dr. Katz Sándor is elismerést kapott, a Pannon Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docenssé nevezte ki.
Mindkét elismerést a Pannon Egyetem diplomaosztóján adták át, ahol az iskolánkban 2010-ben érettségizet Szili Lászlót is díjazták hazai és nemzetközi matematika és informatika versenyeken elért eredményiért.

A mellékelt képen a bonyhádi díjazottak:

 

Csötönyi Nóra a gimnázium matematikatanára Keszthelyen a Rátz László vándorgyűlésen igen sikeres feladatmegoldó szemináriumot tartott "Rontom-bontom játékok" címen.

A gimnázium matematika anyagai itt találhatók.

 
PTE-ÁOK és PSEG közötti együttműködés
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara és a gimnázium közötti együttműködési megállapodás aláírásakor készült film itt megtekinthető.
 
Végleges felvételi listák
hatosztályos képzés
(o.f.: Heidecker Edina)

Emelt német 06
1. Rittmann Helga
2. Szente Orsolya
3. Nikolov Barna
4. Kiss Antónia
5. Kienle Stella Lorena
6. Rittinger Rebeka
7. Fertő Laura
8. Sárközi Viktor
9. Lőrinc Vivien
10. Lamoly István Márton
11. Czékmány Liána Flóra
12. Somogyvári Máté
13. Kresz Roland
14. Lafferthon Kincső
15. Molnár Rebeka Anna
Emelt angol 06
1. Czárth Csenge Zsófia
2. Kovács Dóra Borbála
3. Pámer Diána
4. Szabó Máté
5. Szőts Kata
6. Koncz Levente
7. Takács Dóra
8. Rieger Gergő Mátyás
Emelt mat. 07
1. Kozári Tamara
2. Várteleki Richárd
3. Mayer Boglárka
4. Farkas Boróka
5. Berger Zsófia
6. Sallai Domokos Barna
7. Berta Csaba Zsolt
8. Balázs László
9. Juhász Márk András
10. Ábrahám Ákos
11. Peszt Janka
12. Pónya Bálint Bonifác
13. Illés Bátor
14. Nagy Nikolett
15. Beke Csanád
16. Kecskeméti Tamás
17. Sajtos Boglárka

Négyosztályos képzés
(o.f.: Tamás Erika)

Emelt angol 01
1. Sövér Tamás
2. Szabján Alexandra
3. Bulla Vanda
4. Kovács Hajna Kata
5. Vörös Áron
6. Páll Pralád Noel
7. Papp Gerda
8. Molnár Márton
9. Fülöp Dominik
10. Szösz Letícia
11. Okorági Bella
12. Markovics Regina Netta
13. Genzler Noémi
14. Kovács Donát
15. Varga Dóra
16. Dévény Zoltán
17. Lőrincz Brigitta Zsuzsanna
Emelt német 02
1. Kőbányai Dénes
2. Komjáthi Csaba
3. Bodai Barna
4. Domokos Dominika
5. Róth Laura
6. Farkas Vanessza
7. Németh Attila
8. Németh Ildikó
9. Ötves Bianka
10. Szanyó Júlia
11. Forgács Marcell
12. Koller Barbara
13. Biró Alida
14. Suhajda Dominika
15. Illés Adrián
16. Krachun Kinga Ivett
17. Mercz Kevin Károly

Műszaki-info 03
(o.f.: Wiandt Péter)
1. Takács Nóra
2. Miklós Tamás Noel
3. Dévényi Dalma
4. Baksay Ferenc
5. Szili Péter
6. Nagyházi Tamás Gergő
7. Balázs Dominik
8. Garai László
9. Konkoly István András
10. Repovszki Virág
11. Nemes Bálint
12. Weisz Gerda
13. Király Ágnes Ildikó
14. Martini Gergő
15. Illés Ádám
16. Pesztericz Bálint
17. Paksi Zsófia
18. Sziklai Tamás Zsombor
19. Csiszer Bence
20. Tillmann Alex Günter
21. Barcsa Gábor

Bio-kém-fiz 04
(o.f.: Dr. Krausz Krisztina)
1. Lovász Dóra
2. Gaál Klaudia
3. Simon Kata
4. Hosszú Klára Rebeka
5. Hegedűs Anna
6. Steiner Armand Gábor
7. Nagy Dávid
8. Kern Bence
9. Nagy Donát
10. Tihanyi Hanna
11. Sásdi Bence
12. Fekete Zsófia
13. Rufli Nikolett
14. Óvári Márton
15. Takács Vivien
16. Rudas Tamás

AJTP képzés
(o.f.: Csötönyi Nóra)
1. Zsámár Boglárka
2. Somogyi László János
3. Kacz Márk Dárius
4. Máté Dávid
5. Balázs József
6. Horváth Renáta
7. Tóth Alexandra
8. Herceg Csaba
9. Nagy Vivien
10. Bartholomaei Patrícia
11. Orsós István
12. Vadász Zsolt
13. Fábián Daniella
14. Farkas Flóra
15. Böszörményi Anita Zsófia
16. Giszinger Bianka
17. Borbandi Fanni
18. Fodor Henrietta
19. Dobrádi Nóra
20. Hajdu Viktória
21. Wilhelm Erik Zoltán
22. Somogyi Gábor Andor
23. Brunner Eszter
24. Véger Virág
25. Szász Lili
26. Simcsik József
27. Kovács Nikolett
28. Horváth Bettina
29. Süveges Sára Erzsébet
30. Oblisz Elvira
31. Simon Emese Kata
32. Frőhlich Raymond Patrik
33. Csahóczi Erika
34. Bíró Zsófia
35. Vajda Zsófia Róza
36. Bodnár Tibor Mihály
 
Alapítványaink

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Oktatási és Nevelési alapítvány Bonyhád
Adószám: 19232001-1-17 * Számlaszám: 10404687-46810241-00000000
 

Az alapítványunk számlájára befolyt összegből számos iskolai programot támogatunk, és felkaroljuk tehetséges tanulóink pénzigényes tevékenységét is. Az utóbbi időben évente kb. 1 millió forinttal gazdálkodtunk. Évente kb. 30 tanulónak havi tanulmányi ösztöndíjat folyósítottunk.
Anyagilag támogattuk:
- a szaktáborokat
- a nyári ökológiai tábort,
- a cserkészcsapat táborait,
- a veszprémi matematika-tábort,
- a németországi cserekapcsolatot és az angliai tanulmányutat,
- az osztálykirándulásokat,
- tehetséges tanulóink megyei ill. régiós előkészítő tanfolyamait,
- a minőségi kollégiumi életet.
Köszönjük eddigi támogatásukat, és a jövőben is számítunk Önökre!

 

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18868065-1-17 * Számlaszám: 10404687-50504948-57521018

 

Az alapítvány támogatja

– a matematikai tehetségfejlesztést,
– tanulóink versenyeken, szakkörökön, szaktáborokban való részvételét,
– a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazását.
 

Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18000902-1-17 * Számlaszám: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet: 71800013-11146371

 

Alapítványunk várja az 1%-os felajánlásokat!

 
Várunk
Tisztelt Szülő, kedves Érdeklődő!

Ön egy több, mint két évszázados múlttal rendelkező egyházi alapítású és fenntartású gimnázium felvételi tájékoztatóját olvassa.
Ebben nem célunk, hogy nevelő-oktató munkánk erényeivel, diákjaink hangos sikereivel, az itt folyó alkotó munka társadalmi elismeréseinek felsorolásával untassuk, hiszen ennek Ön pontosan utána tud nézni honlapunkon. Helyette inkább az iskolaválasztás felelős döntéshozatalában szeretnénk segítségére lenni néhány jó tanáccsal.

-A középiskola választás tétje nem az, hogy gyermekét felveszik-e, hanem az, hogy képességeinek és belső motiváltságának megfelelő iskolát válasszon. Olyat, ahol a potenciális adottságaival ”kifuthatja” magát, ahol a képességeinek legjavát tudja nyújtani. A túlvállalás legalább olyan veszélyeket hordoz a személyiségének fejlődésében, mint az, ha valaki a önmagához képest alul teljesít.

-Gyermeke jövője szempontjából sokkal fontosabb annak a kortárs közösségnek az értékrendje, amelyben felnőtté válik, mint maga az intézmény neve, annak tárgyi felszereltsége vagy küldetés-nyilatkozata. Iskolánkban olyan kortársak között tanulhat gyermeke, akiknek fontos a szellemi gyarapodás, a sport, a keresztény értékek.

-Ahol időt álló, értékteremtő, komoly munka folyik, ahol azonban mindez napi erőfeszítéseket, helytállást követel tanártól, diáktól egyaránt. Ez csak olyan közegben képzelhető el, ahol rend és fegyelem uralkodik.

-A tervszerű és szakszerű pedagógiai folyamat helyszíne a tanterem, kiteljesülése a tanóra. Az ismeretek átadásában, annak befogadásában látványosan előrehaladni csak ott lehet, ahol a tanulók képességei és előképzettsége között nincs látványos különbség. Ezért is fontos a felvételi vizsgán való helytállás.

-A 12-18 éves kor közötti időszak a felnőtté válás legérzékenyebb életszakasza. Az az iskola segíti gyermeke egyéniségének kiteljesedését, ahol a tanórákon túl minőségi szabadidős tevékenységeket is kínálnak, számos kulturális, művészeti- és sportfoglalkozásra bátorítanak.

-Nem az az iskolai légkör segíti gyermeke személyiségének fejlődését, ahol idilli állapotot teremtenek, kizárják a társadalmi élet nem kívánatos hatásait, hanem az olyan, amelyik felvértezi őt ezek kivédésére, kezelésére, feldolgozására. (Új nap, új remény, új esély szemlélete.)

-A minőségi, igényes környezet igényessé is nevel. Nem csupán annak megóvására sarkall, hanem igényessé teszi gyermekét az öltözködésében, társas kapcsolatában és a hétköznapi kommunikációjában is. Minőségi emberek között önmaga is azzá válhat.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tantestülete több évszázados, teljességre-törekvő, protestáns nevelési elveken nyugvó iskolát kínál gyermekének.
Nálunk a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása egyidejűleg történik.
Ha úgy gondolja, hogy az Ön elképzelései és a mi lehetőségeink egybecsengenek, szeretettel várjuk közénk gyermekét.

Andorka Gábor
igazgató
 
Akkreditált kiváló Tehetségpont

 
Könyvavató

Ünnepélyes alkalomból gyűlt össze a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tantestülete az iskola könyvtárában . A helyszín nem véletlen, hiszen könyvbemutatót tartott az iskola egyik diákja, Baglyas Márton, 10. c osztályos tanuló és kémia tanára, Nagy István tanár úr.

Marci és a Tanár úr részt vettek a Nemzeti Tehetség Program pályázatán, ami "A tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozására" irányult. A mester és tanítványa által kidolgozott pályázat sikerrel járt. Így megszülethetett a most bemutatott könyv, melynek címe: Felkészülési tananyag a Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára.

A szerkesztők célja olyan tananyag kidolgozása volt, ami segíti a diákokat a Nemzetközi Kémia Diákolimpiára való felkészülésben. Mertek nagyot álmodni, és álmuk megvalósult. Kezükben tarthatják közösen szerkesztett művüket. A könyvet egyelőre ötven példányban nyomtatták ki, és természetesen támogatni kívánják más iskolák diákjait is a könyvben lévő feladatokkal, tananyaggal.

Marci, bár még csak tizedik osztályos, ez év októberében előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett kémia tantárgyból. Diáktársait rendszeresen korrepetálja kémiából, mindig lehet rá számítani. Kémia szakkört is tart.

Az elmúlt tanévben a Curie Kémia Emlékversenyen és az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia versenyen országos első helyezést ér el. A Dunaszerdahelyen megrendezett VIII. Nemzetközi Kémikus Diákszimpózium különdíját kapta. Elnyerte a Tolna megye Talentuma megtisztelő címet.

További sikereket kívánunk a Tanár úrnak és Marcinak!

Bozó Zsuzsanna

   
Államfői díszvacsora matematikusok tiszteletére
Énekes Péter és Köpenczei Gergő 2012. májusában Pittsburgh-ben az ISES Nemzetközi Innovációs Versenyen 4. díjat szerezetek.
Teljesítményük elismeréseként Áder János köztársasági elnök a két tanulót és felkészítőjüket Katz Sándort, Szemerédi Endre idei Ábel-díjas professzorral együtt díszvacsorára hívta meg.

Fényképek

Sajtóközlemény

 
Diákok kutatómunkája a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

Iskolánkban néhány éve matematikából és informatikából legképzettebb tanítványaink egy része dr. Katz Sándor szaktanár irányításával számelméleti kutatómunkát végez.
Azt vizsgálják, hogy az s(n) számelméleti függvényt hogyan lehet titkosítási feladatokra használni.

Tovább...

 
Közösségi szolgálat
A közösségi szolgálat bevezetése
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. (kozossegi.pdf)

Közösségi szolgálat területei: kszt.pdf

Információk fogadó intézményeknek
megállapodás (minta)
Jogszabályok: Nkt. 6.§(4.) és 97.§(2.), illetve 2/2012(EMMI) rendelet 45. fejezet 133§.
Kapcsolattartó: Nyitrai Menyhért igazgatóhelyettes nyitrai.menyus@gmail.com 20/8246354

Mit nevezünk közösségi szolgálatnak?
A Nemzeti köznevelési törvény hatályos rendelkezése alapján: 97. § (2) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” Ez azt jelenti, hogy a 2012/13-as tanévben 9. évfolyamon tanuló diákok számára ez már érettségi előfeltétel, illetve az utánuk következő évfolyamok diákjaira vonatkozik.
 
TÁJÉKOZTATÁS A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSRÓL
Iskolánk a 2011. XXVII. tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. § (7) bekezdésének és a 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletének 23. § - ának megfelelően levélben értesítette a szülőket a 2014 /2015 -ös tanévre vonatkozó tankönyv támogatási lehetőségről, és egyben az ehhez szükséges a fent említett EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapot is eljutatta az iskola minden tanulójához (kiskorú tanuló esetén szüleihez) a leadási határidő megjelölésével.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXVII. törvény 8. § (7) pontjának megfelelően "A határidő jogvesző, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával." A 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletének 23. § (2) bekezdésének c pontja szerint "Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat."

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az igénylések végleges összesítését a 17. tanítási héten (január 17-vel bezárólag) végezzük el. Az ezután érkező igényléseket azoktól a tanulóktól, akiknek a jogosultsága nem a határidő után keletkezett, nem áll módunkban elfogadni.

Bonyhád, 2014. január 13.
Andorka Gábor
igazgató
 
Családi pótlék

Tisztelt Szülő, Gondviselő!

A családi pótlék megszakítás nélküli folyósításához szükséges nyomtatványt az Államkincstár ki szokta postázni a szülő részére. Ha ez nem történik meg, letölthető a www.allamkincstar.hu oldalról vagy honlapunkról.
A nyomtatvány első részét intézményünk hitelesíti (osztályfőnök vagy iskolatitkár tölti ki), a második részt a családi pótlékban részesülő (szülő, gondviselő, stb.) tölti ki, majd továbbítja az Államkincstár részére.

Illésné Pál Etelka
iskolatitkár

 
Tájékoztató a diákigazolványok érvényességéről, érvényesítéséről, igényléséről.

Azon tanulói jogviszonnyal rendelkező diákoknak, akik 2012. szeptember 01-je előtt betöltötték 18. életévüket, csak érvényesítő matricával érvényes a diákigazolványuk. (A matrica aláírás ellenében átvehető az iskolatitkárnál.) Aki a tanév során tölti be a 18. életévét, annak érvényesítő matrica nélkül érvényes a diákigazolványa. (A 16. életévüket betöltött tanulók is megkapják az érvényesítő matricát a fentiek szerint – ugyanis változott a tankötelezettség korhatára.)

2011. október 01-jétől az Oktatási Hivatal elrendelte az elektronikus diákigazolvány igénylést.
Ennek megfelelően az iskolatitkár intézi a tanuló igénylését, de ehhez az alábbiakra van szükség:
-tanulónak el kell mennie az Okmányirodába, ahol lefényképezik és adatait leegyeztetik (szükséges a személyi igazolvány vagy útlevél, esetleg születési anyakönyvi kivonat, valamint a lakcímkártya),
-az Okmányirodában kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) ADATLAPOT be kell mutatni az iskolatitkárnak,
-az 1.400,- Ft-os igénylési díj befizetése a gazdasági irodában történik. (Ezt követően a gazdasági vezető elektronikusan továbbítja az Oktatási Hivatal felé az összeget.)
Az elektronikus igénylés megtörténte után az iskolatitkár – igény szerint – nyomtat igazolást az utazáshoz. Az igazolvány kb. 2 hónap alatt készül el és a tanuló lakcímére postázza az Oktatási Hivatal.

 

A "BEJÁRÓ" tanulók figyelmébe!
A tanulóbérleten nem a diákigazolvány vagy a diákigazolvány ideiglenesen helyettesítő igazolás sorszámát, hanem a tanulók oktatási azonosítóját (7-el kezdődő 11 számjegyből álló azonosító) kell feltüntetni. Ez azért fontos, mert ezen adat minden, az utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumon megtalálható.

Illésné Pál Etelka
iskolatitkár

 
AC Bonyhád

Az AC BONYHÁD honlapján (WWW.ACBONYHAD.HU) mindig friss hírek olvashatók.

 
Pályázat

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor III. pályázatunkat elfogadták.

   
 

KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban