A nevelőtestület

 

név
szak
oszt.fő.
beosztás

Andorka Gábor

történelem - könyvtár

 

igazgató

Hohlné Probszt Éva

magyar - német

 

általános igazgató helyettes

listás szaktanácsadó

AJTP programfelelős

Nyitrai Menyhért

földrajz - biológia
pedagógia

közoktatás-vezető

 

pedagógiai igazgató helyettes

Lenczné Vrbovszki Judit

magyar - ének

 

tehetségmenedzser

Makán Hargita

 

 

 iskolalelkész

dr. Antóni Judit

magyar

 

 

Árki Rita

matematika - rajz

   

Bozó Zsuzsanna

magyar-esztétika

 

 

Csábrák János földrajz - testnevelés    
Csötönyi Nóra matematika

9.F

matematika-informatika mk. vez.

Dudásné Takács Judit történelem-német  

 

Erményi Enikő

angol

 

 

Fauszt András

német - földrajz

 

 a cserkészcsapat parancsnoka

Ferenczi Imre testnevelés 9.D  

Futár Rajmundné

angol-magyar-orosz

 

angol mk. vez.

Fülöp Gergely

angol

 

 
Friedszám Edit angol - német

12.B

 

Gruber László

földrajz - történelem

 

földrajz mk. vez.

György Ferenc

biológia - testnevelés

10.D

 
Eisensehr Mihály informatika    

Hecker Henrietta

magyar-történelem

 

 

Heidecker Edina

német

7.A

 

Hohl Árpád

matematika - fizika

 

 

Jenei József

történelem-német

   

dr. Katz Sándor

matematika - fizika

 

 szaktanácsadó

Kecskés-Kiss Péter

biológia - kémia

10.C  
Kimle Mária matematika - fizika    

Kolozsvári Mária

matematika - fizika

11.D

 

Kovács Ferenc

német-angol

12.C

 

Kovácsné Zirkelbach Valéria

német

 

német mk. vez.

dr. Krausz Krisztina biológia-kémia-földrajz

9.E

 

Kutnyánszkyné Bacskay Eszter

magyar - történelem

12.D

magyar mk. vez.

Künsztlerné Klészátl Melinda

matematika - fizika

 

jelenleg: GYES

Lászlóné Breining Beáta

matematika-német

9.A

 

Magyariné Medve Alexandra

angol

 

 
Melissa Karges    

angol nyelvi lektor

Mester Balázs

történelem

 

mentálhigiénés szakember

Nagy Andrea

biológia - földrajz

12.A

  a szociális bizottság elnöke

Nagy István

kémia - fizika

biológia-kémia-fizika mk. vez.

Nász Gyöngyi

angol

10.B

 

Pálosné Buday Tünde

angol

 

jelenleg: GYES 

Pápai János biológia-kémia  

 

Perger Adrienne angol - német    
Probszt Réka magyar-esztétika 11.C  
Reidl Rita testnevelés    
Ritter Józsefné matematika-fizika  

 

Ruppert Dóra

német - történelem

 

 

Scheidler Géza

testnevelés

 11.A

testnevelés mk. vez., egészségnevelő

Scheidlerné Kiss Inez német - testnevelés    

Simonné Krum Eszter

matematika - informatika

 

 

Stargl Szilvia

matematika - ének

 

 

Tamás Erika

német

 9.B

fejlesztőpedagógus

Tanner György fizika-kémia  

 

Túri Krisztina angol-történelem 11.B  

Unti Judit

magyar

10.A

 

Váczi Enikő

német-földrajz-történelem

8.A

 

Wiandt Péter

matematika - fizika
 informatika

9.C

 

Gűth Tamás német   kollégiumvezető, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, pedagógus szakvizsga
Barabás Péter

hittan

 

kollégiumi nevelő

Beke Zoltán

műszaki tanár

 

 kollégiumi nevelő

Eckert Jánosné

katolikus hitoktató   kollégiumi nevelő

Ficsor Tamás

történelem - földrajz

 

kollégiumi nevelő, DÖK segítő tanár 

Geisz Ildikó

magyar

  kollégiumi nevelő

Kaszás Lászlóné

tanulásmódszertan tanár

 

kollégiumi nevelő

Kontár Juraj     pedagógiai felügyelő

Péter Irén

magyar

 

 kollégiumi nevelő

Stix Mária ének  

kollégiumi nevelő

Tormássi Éva

mérnök-tanár

 

kollégiumvezető helyettes, mentálhigiénés szakember

V. Gänszler Beáta     pedagógiai felügyelő

Walter Erika

biológia-földrajz
közoktatás-vezető

 

 kollégiumi nevelő

Csuma-Kovács Veronika    

könyvtáros

Antal Mária népművelés-könyvtár    
Aradi András evangélikus lelkész   óraadó
Mészáros Zoltán református lelkész   óraadó
Guttyán Klára katolikus hitoktató   óraadó
Dr. Katz Sándorné matematika   óraadó
Méhn Tamás matematika-fizika   óraadó

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád Kossuth L. u. 4.