A nevelőtestület

 

név
szak
oszt.fő.
beosztás

Andorka Gábor

történelem - könyvtár

12.D

igazgató

Hohlné Probszt Éva

magyar - német

 

általános igazgató helyettes

listás szaktanácsadó

AJTP programfelelős

Lenczné Vrbovszki Judit

magyar - ének

 

 innovációs igazgató helyettes

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Tolna megyei versenyszervező

Nyitrai Menyhért

földrajz - biológia
pedagógia

közoktatás-vezető

 12.A

pedagógiai igazgató helyettes

Makán Hargita

 

 

 iskolalelkész

dr. Antóni Judit

magyar

 

 

Árki Rita

matematika - rajz

   

Bozó Zsuzsanna

magyar-esztétika

 

 

Csábrák János földrajz - testnevelés 12.C  
Csötönyi Nóra matematika    

Erményi Enikő

angol

 

 

Fauszt András

német - földrajz

 

 a cserkészcsapat parancsnoka

Ficsor Tamás

történelem - földrajz

 

 

Futár Rajmundné

angol-magyar-orosz

 

angol mk. vez.

Fülöp Gergely

angol

 

 
Friedszám Edit angol - német

11.B

 

Gruber László

földrajz - történelem

 

földrajz mk. vez.

György Ferenc

biológia - testnevelés

9.D

 
Eisensehr Mihály informatika    

Hecker Henrietta

magyar-történelem

 

jelenleg: GYES

Heidecker Edina

német

 

 

Hohl Árpád

matematika - fizika

 

 

Jakab Tamás

matematika - angol

 

 jelenleg: Brüsszel

Jenei József

történelem-német

   

dr. Katz Sándor

matematika - fizika

 

matematika mk. vez., szaktanácsadó

Kecskés-Kiss Péter

biológia - kémia

9.C  
Kimle Mária matematika - fizika    

Kolozsvári Mária

matematika - fizika

10.D

 

Kovács Ferenc

német-angol

11.C

 

Kovácsné Zirkelbach Valéria

német

 

német mk. vez.

Kutnyánszkyné Bacskay Eszter

magyar - történelem

11.D

magyar mk. vez.

Künsztlerné Klészátl Melinda

matematika - fizika

 

jelenleg: GYES

Lászlóné Breining Beáta

matematika-német

8.A

 

Magyariné Medve Alexandra

angol

 

 

Mester Balázs

történelem

 

mentálhigiénés szakember

Nagy Andrea

biológia - földrajz

11.A

 biológia-kémia. mk. vez., a szociális bizottság elnöke

Nagy István

kémia - fizika

 

Nász Gyöngyi

angol

9.B

 

Pálosné Buday Tünde

angol

 

jelenleg: GYES 

Perger Adrienne angol - német 12.B  
Probszt Réka magyar-esztétika 10.C  

Ruppert Dóra

német - történelem

 

 

Scheidler Géza

testnevelés

 10.A

testnevelés mk. vez., egészségnevelő

Scheidlerné Kiss Inez német - testnevelés    

Simonné Krum Eszter

matematika - informatika

 

 

Stargl Szilvia

matematika - ének

 

 

Tamás Erika

német

 

fejlesztőpedagógus

Túri Krisztina angol-történelem 10.B  

Unti Judit

magyar

9.A

 

Váczi Enikő

német-földrajz-történelem

7.A

 

Wiandt Péter

matematika - fizika
 informatika

 

fizika-informatika mk. vez. 

Eckert Jánosné

katolikus hitoktató   kollégium vezető

Kecskés Éva

magyar-önismeret

 

AJTP tagozatvezető

Barabás Péter

hittan

 

kollégiumi nevelő, DÖK segítő tanár

Beke Zoltán

műszaki tanár

 

 kollégiumi nevelő

Dávid Zsuzsanna

 német

 

kollégiumi nevelő

Ferenczi Imre testnevelés 9.F kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó

magyar

  kollégiumi nevelő
Gűth Tamás német   kollégiumi nevelő

Kaszás Lászlóné

tanulásmódszertan tanár

 

kollégiumi nevelő

Kontár Juraj     pedagógiai felügyelő

Péter Irén

magyar

 

 kollégiumi nevelő

Tormássi Éva

mérnök-tanár

 

kollégiumi nevelő, mentálhigiénés szakember

Walter Erika

biológia-földrajz
közoktatás-vezető

 

 kollégiumi nevelő

Csuma-Kovács Veronika    

könyvtáros

Bognár Cecil

 

 

 szabadidő szervező

Antal Mária népművelés-könyvtár    
Aradi András evangélikus lelkész   óraadó
Krähling Dániel evangélikus lelkész   óraadó
Mészáros Zoltán református lelkész   óraadó
Gulyás Péter úszás   óraadó
Guttyán Klára katolikus hitoktató   óraadó
Hortobágyi János fizika   óraadó
Dr. Katz Sándorné matematika   óraadó
Méhn Tamás matematika-fizika   óraadó
Steiner Józsefné táncoktató  

óraadó

Stix Mária ének  

óraadó

Tanner György fizika-kémia  

óraadó

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád Kossuth L. u. 4.